برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
هزینه ثبت نام حضوری شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و میان وعده، و دریافت پکیج کنفرانس (سی دی مجموعه مقالات کنفرانس، کیف و...) و گواهینامه پذیرش مقالات به تعداد نویسندگان و گواهینامه حضور برای فرد حاضر در کنفرانس، می باشد.
2
1,000,000 ریال
3
1,000,000 ریال
4
1,000,000 ریال
5
1,000,000 ریال
6
750,000 ریال
7
1,000,000 ریال
8
10 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.