اطلاعیه دریافت گواهینامه کنفرانس
1395-02-13

باسلام عرض تبریک ایام

نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده می توانند با مراجعه به دانشکده مدیرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (طبقه چهارم)  گواهینامه های خود را دریافت نمایند.

 آخرین مهلت دریافت گواهینامه ها 95/02/20 می باشد و دبیرخانه همایش پس از این تاریخ هیچگونه مسؤلیتی در قبال گواهینامه ها نخواهد داشت.