1. اطلاعیه دریافت گواهینامه کنفرانس
نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده می توانند با مراجعه به دانشکده مدیرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گواهینامه های خود ر ا دریافت نمایند.
2. اطلاعیه واریز وجه
لطفا پذیرفته شدگان وجه پذیرش را واریز نمایند
3. قالب ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر
4. ایجاد کانال تلگرام اولین کنفرانس ملی مدیریت توانمندی در سازمان های نوین
5. اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
مقالاتی که مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی باشند، نمره تشویقی دریافت خواهند نمود
6. انواع روش های ارائه مقاله در کنفرانس
7. فراخوان ارسال مقاله به کنفرانس مدیریت توانمندی در سازمان های نوین
8. چاپ مقالات ISI و ISC
انجام مقدمات و هماهنگی های لازم برای چاپ مقالات پذیرفته شده، در مجلات ISI و ISC.