به منظور برقراری ارتباط به مسئولین برگزاری همایش می توانید از سایت کنفرانس و یا آدرس الکترونیک زیر استفاده نمایید.

Emmo1@iaurasht.ac.ir


همچنین می توانید در روز های شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 10 تا 13 با ما تماس حاصل فرمایید

013۳۳۴۲۳۱۵3

داخلی 1255

Refresh Code