1- حتما فایل ضمیمه زیر را پیش از ارسال مقاله و ثبت آن، مطالعه بفرمایید:  

  "راهنمای کاربران: ثبت نام و ارسال مقاله"

2- به منظور وحدت رویه در ساختار و شکل ظاهری مقالات، از فایل راهنمای نویسندگان  استفاده نمایید. (برای دانلود فایل کافی است بر روی عبارت زیر  کلیک نموده و فایل مورد نظر را از سرور دراپباکس دانلود کنید.


"راهنمای نویسندگان"